Dotace EU | Rodos s.r.o.

česky english

Nacházíte se zde: www.rodos.cz  » CZ  » DOTACE  » Dotace EU

Dotace EU

dotace eu

Rozvoj zaměstnanců společnosti RODOS kovo, s. r. o.

Dotace na vzdělávání zaměstnanců.

detail obrázku

Popis projektu:

Projekt společnosti RODOS kovo, s. r. o. je zaměřený na zvyšování kvalifikačních předpokladů a odborných znalostí zaměstnanců společnosti.

V minulosti probíhala v rámci omezených finančních zdrojů školení zejména v oblasti odborných dovedností, interního vzdělávání a v rámci školení povinných ze zákona. Ostatní školení bylo realizováno pouze nahodile. V současném dravém konkurenčním prostředí stojí úspěch společnosti na současných zaměstnancích a jejich dovednostech a znalostech. Z tohoto důvodu je projekt zaměřen na rozvoj ve všech směrech - odborných, jazykových, PC až po měkké dovednosti. Cílovou skupinou projektu tvoří většina zaměstnanců napříč celou společností.

Celkem je do projektu zapojeno 10 zaměstnanců společnosti RODOS kovo, s. r. o. ze všech oblastí, administrativy, obchodu i výroby.

Konkrétní cíle projektu:

 • zvýšit znalostní a vzdělanostní úroveň zaměstnanců
 • zvýšit kvalifikaci, produktivitu a odbornost zaměstnanců 
 • zvýšit profesionalitu při jednání se zákazníky
 • rozvinout manažerské dovednosti vedoucích pracovníků společnosti
 • rozvinou IT dovednosti vybraných pracovníků firmy
 • posílit jazykové dovednosti vybraných zaměstnanců společnosti
 • prohloubit odborné znalosti údržbářů společnosti
 • inovovat současný systém vzdělávání

Konkrétní aktivity projektu:

 • zahájení projektu, představení projektu včetně realizačního týmu zúčastněným zaměstnancům
 • pořízení zařízení a vybavení pro výuku
 • realizace jednotlivých kurzů

/ manažerská akademie
/ mistr ve výrobě
/ IT dovednosti
/ svářečský kurz
/ vzdělávání pro nástrojaře
/ základy elektrotechniky
/ jazykové vzdělávání a odborné vzdělávání pro účetní

 • účast zaměstnanců na vybraných otevřených kurzech
 • průběžné a závěrečné zhodnocení projektu, průběžný monitoring a řízení projektu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj zaměstnanců v požadovaných dovednostech, zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti samotné společnosti

Realizátor projektu:

RODOS kovo, s. r. o.
IČ: 63484668
Ulice: Zahradní 993
Město: Velké Meziříčí
PSČ: 59401

Kontaktní osoba:

Vojtěch Pacal
pacal@rodos.cz,
tel.: 60329390


  

NAŠI PARTNEŘI

OUR PARTNERS

 

OEZA   Siemens Mersen

RODOS


 

RODOS kovo, s.r.o.

Zahradní 993
Velké Meziříčí 594 01
Czech Republic

telefon  +420 566 524 959

e-mail  pacal@rodos.cz

www  www.rodos.cz

 


 © 2018 Created by ART of Production | Powered by AYNICMS |